Gemeente Info 5 juni 2019

Resultaten enquête nieuwe burgemeester

De resultaten van de enquête inzake het profiel voor een nieuwe burgemeester voor de gemeente Ameland worden in de loop van deze week bekendgemaakt aan de gemeenteraad. Wij danken een ieder die de moeite heeft genomen om de enquête in te vullen. Met behulp van de resultaten van de enquête gaat de gemeenteraad verder met het opstellen van de profielschets. Deze profielschets wordt in een openbare raadsvergadering op donderdag 20 juni om 19.30 uur aangeboden aan de Commissaris der Koning, dhr. drs. A.A.M. Brok.

Inspraak op ontwerp nieuwe huisvestingsverordening

Op 27 mei 2019 heeft de gemeenteraad het ontwerp vastgesteld van een nieuwe huisvestingsverordening. Hierin staat onder andere dat bij de verdeling van huurwoningen voorrang wordt gegeven aan personen met een economische binding aan Ameland, vóór personen die uitsluitend een maatschappelijke binding hebben. Verder is voor koopwoningen de grens voor het vereiste van een huisvestingsvergunning verhoogd van € 300.000 naar € 450.000. De ontwerpverordening ligt voor inspraak ter inzage gedurende de periode van 6 juni tot en met 17 juli 2019.

Gemeente Info in bijlage

De Gemeente Info van 5 juni 2019 is bijgevoegd.

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.