Gemeente Info 4 september 2019

Informatieavond over de Nieuwe Stelp op 10 september

Op dinsdag 10 september om 19.30 uur vindt een informatieavond plaats over de Nieuwe Stelp in de Burgemeester Walda School in Nes. Tijdens deze avond presenteren de architecten de gebiedsvisie voor de omgeving van Ons Hol en peilen ze hoe de Amelanders hierover denken. De reacties zijn van belang voor behandeling van de gebiedsvisie in de raad, later dit jaar. Iedereen is van harte welkom.

18 september: Discussieavond bereikbaarheid Ameland

De tweede discussieavond over de langetermijnvisie op de bereikbaarheid van Ameland is op woensdag 18 september. Rijkswaterstaat presenteert op deze avond de kansrijke opties die de afgelopen maanden samen met de provincie en de gemeenten zijn ontwikkeld. Hierbij is onder meer de input verwerkt van de eerste inwonersavond in april in de BWS. Na de presentatie kunt u verder spreken over de gepresenteerde opties. Eind dit jaar worden de kansrijke opties uitgewerkt in een advies aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 18 september om 19.30 uur in Ons Hol in Hollum. U bent van harte uitgenodigd.

Gemeente Info in bijlage

De Gemeente Info van 4 september 2019 is bijgevoegd.

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.