Gemeente Info 4 maart 2020

Openbare raadscommissievergadering op 9 maart

U bent van harte welkom bij de openbare raadscommissievergadering op maandag 9 maart om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Ballum. De vergadering is ook rechtstreeks te beluisteren via de LOA.

Agenda en vergaderstukken 9 maart 2020

Mogelijk extra raadsvergadering na raadscommissievergadering 9 maart

In verband met de voortgang van de coalitievorming vindt er mogelijk op maandag 9 maart een extra openbare raadsvergadering plaats. Deze extra raadsvergadering volgt dan aansluitend aan de raadscommissievergadering van 9 maart. Bij doorgang van deze raadsvergadering wordt de agenda op vrijdag 6 maart in het raadsinformatiesysteem geplaatst. Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de griffier via telefoonnummer (0519) 555 555 of jmetz@ameland.nl.  

Inloopavond raadsfracties op 11 maart

Woensdag 11 maart bent u van harte welkom op de inloopavond van de raadsfracties. Alle fracties van de politieke partijen van de gemeente Ameland zijn aanwezig. Wilt u u één of meerdere fracties spreken? Dan kunt u uiterlijk dinsdag 10 maart een afspraak maken bij de griffier via jmetz@ameland.nl of telefoonnummer (0519) 555 555.

Gemeente Info in bijlage

De Gemeente Info van 4 maart 2020 is bijgevoegd.

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.