Gemeente Info 4 juli 2018

Albert de Hoop draagt ambtsketen over

Op maandag 25 juni leidde Albert de Hoop, na een termijn van twaalf jaar als burgemeester, zijn laatste raadsvergadering. In een bijzondere raadsvergadering droeg De Hoop zijn ambtsketen symbolisch over aan locoburgemeester Theo Faber. Tot het aantreden van de nog te benoemen waarnemend burgemeester is Theo Faber de eerste burger van Ameland. Het officiële afscheid van Albert de Hoop is op vrijdag 6 juli van 15.00 tot 19.00 uur in De Piraat in Nes. Iedereen is welkom!

Nieuwe wethouder Ellen Bruins Slot beëdigd

In de reguliere raadsvergadering van maandag 25 juni werd Ellen Bruins Slot (PvdA) benoemd tot wethouder en nam waarnemend wethouder Joop Lodewijks afscheid. De fracties bedankten Lodewijks voor zijn inzet in de afgelopen maanden. Ellen Bruins Slot neemt zitting in het college van burgemeester en wethouders naast wethouder Theo Faber (AmelandEén) en de nog te benoemen waarnemend burgemeester.

Rook- en stookverbod in natuur op Ameland

In verband met de extreme droogte heeft het college van burgemeester en wethouders van Ameland besloten om vanaf 1 juli 2018 op basis van artikel 2:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een rookverbod in te stellen in bossen en natuurterreinen. Op Ameland is het met ingang van zondag 1 juli verboden om in bossen, op heide- en veengronden, in duingebieden of binnen een afstand van dertig meter daarvan te roken gedurende de periode tot 1 augustus 2018 en voor zover het de open lucht betreft, brandende of smeulende voorwerpen te laten vallen, weg te werpen of te laten liggen. Ook is het niet toegestaan om kampvuren te houden op Ameland. Reeds verleende kampvuurontheffingen zijn ingetrokken en gedurende het verbod worden er geen nieuwe ontheffingen verleend.

Bestanden met de extensie .pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld: Adobe Reader