Gemeente Info 31 juli 2019

Vacature Adjunct-Directeur

De gemeente Ameland is voor de aansturing van de clusters Samenleving en Klant Contact Centrum op zoek naar enthousiaste kandidaten voor de functie van Adjunct-Directeur. Het betreft een functie voor 36 uur per week. De volledige vacaturetekst vindt u hier: Adjunct-Directeur (m/v)

Belastingtarieven voor 2020

De raad heeft op 24 juni 2019 de Kadernota 2019 vastgesteld. In deze Kadernota worden de ambities van gemeente Ameland weergegeven op het gebied van onder meer wonen (bouw 40 huurwoningen), ouderenhuisvesting (plannen nieuwbouw De Stelp) en recreatie en toerisme (tweede fase fietspaden, revitalisatie jachthaven). Mede om deze ambities uit te kunnen voeren, is in de Kadernota een verhoging opgenomen van de belastingtarieven voor onroerendezaakbelasting, toeristenbelasting en forensenbelasting voor het jaar 2020. Zo stijgt de onroerendezaakbelasting (OZB) in 2020 met 2%, de toeristenbelasting met 2,5% en de forensenbelasting met 1,5%. Hoewel de formele vertaling hiervan in de belastingverordeningen aan het einde van dit jaar plaatsvindt, zijn met het vaststellen van de Kadernota de tarieven bepaald voor het jaar 2020.

Gemeente Info in bijlage

De Gemeente Info van 31 juli 2019 is bijgevoegd.

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.