Gemeente Info 31 januari 2018

Openbare raadscommissievergadering

U bent van harte welkom bij de openbare raadscommissievergadering op maandag 5 februari om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Ballum. De vergadering kunt u ook volgen via de LOA. Op de agenda staat: Agenda en vergaderstukken 5 februari 2018

Bijeenkomst ’18 jaar en ouder en dan…’ op 20 februari

De bijeenkomst ’18 jaar en ouder en dan…’ die stond gepland op dinsdag 6 februari is verplaatst naar dinsdag 20 februari. Gebiedsteam Ameland nodigt de jongeren met een beperking, (hun) ouders en alle andere belangstellenden van harte uit voor een gesprek over zaken als werken, wonen en begeleiding van deze jongeren na hun 18e. De bijeenkomst vindt plaats van 19.30 tot 21.30 uur in ontmoetingscentrum Ons Hol in Hollum. Heeft u belangstelling voor deze bijeenkomst? Aanmelden kan via gebiedsteam@ameland.nl of telefoonnummer (0519) 555 555.

Inloopavond raadsfracties

Woensdag 14 februari tussen 19.30 en 21.00 uur bent u van harte welkom op de inloopavond van de fracties. U kunt zich van 19.30 tot 19.45 uur melden. Alle fracties van de politieke partijen van de gemeente Ameland zijn aanwezig. Voor meer informatie kunt u terecht bij de griffie via telefoonnummer (0519) 555 555 of griffie@ameland.nl.

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.