Gemeente Info 30 oktober 2019

Openbare raadscommissievergadering op 4 november

U bent van harte welkom bij de openbare raadscommissievergadering op maandag 4 november om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Ballum. De vergadering kunt u ook rechtstreeks beluisteren via de LOA.

Agenda en vergaderstukken 30 oktober 2019

Inloopavond raadsfracties op 13 november

Woensdag 13 november bent u van harte welkom op de inloopavond van de fracties. Alle fracties van de politieke partijen van de gemeente Ameland zijn aanwezig. Wilt u één of meerdere fracties spreken? Dan kunt u tot uiterlijk dinsdag 12 november een afspraak maken bij de griffier via jmetz@ameland.nl of telefoonnummer (0519) 555 555.

Gemeente Info in bijlage

De Gemeente Info van 30 oktober 2019 is bijgevoegd.

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.