Gemeente Info 30 januari 2019

Openbare raadscommissievergadering op 4 februari

U bent van harte welkom bij de openbare raadscommissievergadering op maandag 4 februari om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Ballum.

Agenda en vergaderstukken 4 februari 2019

5 februari: informatieavond terreinbeheerders

Op dinsdag 5 februari vindt de jaarlijkse informatieavond plaats van de terreinbeheerders op Ameland. De beheerders geven een update over de lopende projecten en presenteren resultaten van het afgelopen jaar. De informatieavond begint om 19.30 uur bij Hotel Hofker in Nes.

Een vraag of idee voor de raadsfracties?

Woensdag 13 februari bent u van harte welkom op de inloopavond van de raadsfracties. Alle fracties van de politieke partijen van de gemeente Ameland zijn aanwezig. Als u een of meerdere fracties wilt spreken, kunt u tot uiterlijk dinsdag 12 februari een afspraak maken bij de griffier via jmetz@ameland.nl of griffie@ameland.nl. De griffie is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer (0519) 555 555.

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.