Gemeente Info 3 maart 2021

Informatie over de Tweede Kamerverkiezing

Over twee weken, op woensdag 17 maart, is de Tweede Kamerverkiezing. Ook in deze coronatijd zorgen we ervoor dat iedereen kan stemmen. Want elke stem telt. Daarom zijn er dit jaar extra mogelijkheden om uw stem uit te brengen. De gemeente Ameland heeft op www.ameland.nl/verkiezingen informatie verzameld over alles wat van belang is om te weten als u wilt gaan stemmen op Ameland. Onder meer de volgende onderwerpen komen op deze website aan bod:


Meer weten? Kijk dan ook eens op de landelijke website over de verkiezing: www.elkestemtelt.nl.

Geen inloopavond op 10 maart  

De inloopavond met de raadsfracties van 10 maart komt te vervallen. Wilt u iets onder de aandacht van de raad brengen? Neem dan contact opnemen met de griffier via telefoonnummer (0519) 555 555 of jmetz@ameland.nl.

Gemeente Info 3 maart 2021

De Gemeente Info van 3 maart 2021 is bijgevoegd.

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.