Gemeente Info 3 juli 2019

Bijeenkomst over begeleid en beschermd wonen

Op dinsdag 16 juli om 19.30 uur zijn ouders, familieleden en andere belangstellenden van harte welkom bij de bijeenkomst over begeleid en beschermd wonen in Ontmoetingscentrum Ons Hol in Hollum. Aanmelden is gewenst via gebiedsteam@ameland.nl.

Rook- en stookverbod in bossen en natuurterreinen

In verband met de aanhoudende droogte heeft het college van burgemeester en wethouders van Ameland besloten om vanaf heden tot nader order op basis van artikel 2:18 van de APV een rookverbod in te stellen in bossen en natuurterreinen op Ameland.

Dit rookverbod houdt in dat het verboden is om in bossen, heidegebieden, veen- of duingebieden (of binnen een afstand van dertig meter daarvan) te roken. Ook is het verboden om in de open lucht brandende of smeulende voorwerpen te laten vallen, weg te werpen of te laten liggen. Het is ook verboden om vuur te stoken.

Gemeente Info in bijlage

De Gemeente Info van 3 juli 2019 is bijgevoegd.

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.