Gemeente Info 3 februari 2021

Kom in beweging!

Genoeg bewegen helpt om fit, gezond en vrolijk te blijven. Juist nu, in de coronatijd is bewegen belangrijk. Daarom hebben buurtsportcoaches Martine Kienstra en Brenda Metz in samenwerking met Stichting Sociaal Cultureel Werk Ameland, de Burgemeester Waldaschool, de gemeente Ameland en lokale organisaties ‘Wad’n Beweging’ opgezet. De maand februari staat in het teken van sportieve, creatieve en culinaire activiteiten voor jongeren. Op bijgevoegde flyer staat de informatie over de activiteiten die in de komende weken op Ameland worden georganiseerd. Beweeg lekker mee en blijf fit en gezond!

Eerste woning kopen?

De gemeente Ameland heeft sinds 1 januari 2021 een nieuwe regeling voor starters, namelijk de Starterslening van de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). De Starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van het huis en het bedrag dat u bij uw bank kunt lenen. De Starterslening is dus een aanvulling van de gemeente op uw eerste hypotheek. Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente Ameland. 

Enquête over losloopgebieden voor honden

Gemeente Ameland, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, de Vennoot, Rijkswaterstaat en het Wetterskip op Ameland willen graag weten of hondenbezitters goed geïnformeerd zijn over losloopgebieden voor honden op Ameland. Zeker met het broedseizoen op komst is dat belangrijke informatie voor ons, zodat we onze informatievoorziening kunnen verbeteren waar dat nodig is. Wilt u ons helpen door deze enquête in te vullen? Hartelijk dank voor uw medewerking!

Gemeente Info 3 februari 2021

De Gemeente Info van 3 februari 2021 is bijgevoegd.

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.