Gemeente Info 29 mei 2019

Enquête: Wat zoekt u in een nieuwe burgemeester?

Ameland zoekt een nieuwe burgemeester. Wat moet de nieuwe burgemeester volgens u kunnen en waar moet de nieuwe burgemeester zich vooral op gaan richten? Vul vóór 1 juni de enquête in en help mee in de zoektocht naar de nieuwe burgemeester van de gemeente Ameland. Heeft u hierover vragen? Dan kunt u contact opnemen met de griffier, Jacqueline Metz, via telefoonnummer (0519) 555 555 of jmetz@ameland.nl.

Openbare raadscommissievergaderingen op 3 juni

Op maandag 3 juni begint om 19.30 uur de openbare raadscommissievergadering in de raadzaal van het gemeentehuis in Ballum. Na de openbare raadscommissievergadering vindt de openbare raadscommissievergadering Zorg plaats. Bij beide vergaderingen bent u van harte welkom. U kunt de vergaderingen ook rechtstreeks volgen via de Lokale Omroep Ameland.

Agenda raadscommissievergadering

Agenda raadscommissievergadering Zorg

Uitslag Europese Verkiezing van 23 mei 2019

Donderdag 23 mei was de dag van de verkiezing voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement. De (voorlopige) uitslag van deze verkiezing in de gemeente Ameland is op zondagavond 26 mei bekendgemaakt en vindt u op onze website. Heeft u vragen over deze verkiezing? Neem dan contact op via telefoonnummer (0519) 555 555 of burgerzaken@ameland.nl.

Gemeente Info in bijlage

De Gemeente Info van 29 mei 2019 is bijgevoegd.

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.