Gemeente Info 29 juli 2020

Inschrijvings- en Toewijzingsbeleid GWA 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 21 juli het besluit genomen om het Inschrijvings- en Toewijzingsbeleid van het Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland (GWA) gewijzigd vast te stellen. Wilt u het beleid inzien? Kijk dan op www.ameland.nl/wonen of neem contact op met het Klant Contact Centrum via telefoonnummer (0519) 555 555.

Rookverbod tot medio september

In de periode van 1 mei tot en met 14 september geldt er in bossen en natuurgebieden op Ameland, uitgezonderd het strand, een rookverbod. Het is in deze gebieden verboden te roken en brandende/smeulende voorwerpen te laten vallen of te laten liggen. Dit geldt tot een afstand van dertig meter van bossen en natuurterreinen.

Gemeente Info 29 juli 2020

De Gemeente Info van 29 juli 2020 is bijgevoegd.

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.