Gemeente Info 29 januari 2020

Openbare raadscommissievergaderingen op 3 februari

U bent van harte welkom bij de openbare raadscommissievergadering op maandag 3 februari om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Ballum. Na deze vergadering vindt de openbare raadscommissievergadering Zorg plaats. Beide raadscommissievergaderingen kunt u rechtstreeks beluisteren via de LOA.

De actuele agenda's en de vergaderstukken vindt u in het Raadsinformatiesysteem. Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de griffier via telefoonnummer (0519) 555 555 of jmetz@ameland.nl.

Gemeente Info in bijlage

De Gemeente Info van 29 januari 2020 is bijgevoegd.

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.