Gemeente Info 28 november 2018

Wijzigingen openingstijden en afvalinzameling

In de eerste week van december wijzigen de openingstijden van het gemeentehuis en van de milieustraat. Ook voor wat betreft het inzamelen van afval zijn er enkele aanpassingen. De wijzigingen vindt u op de Gemeente Info en op de website.

Asbest verwijderen

Regelmatig komen er vragen binnen bij de gemeente over het verwijderen van asbest. Wat mag wel en wat mag niet? Particulieren mogen per kadastraal perceel tot 35m2 geschroefde asbesthoudende platen, niet zijnde dakleien of gelijmde vloerbedekking, zelf verwijderen. Er gelden hiervoor regels en voorwaarden. U leest hierover meer in de Gemeente Info. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Gemeente Info in bijlage

De Gemeente Info van 28 november 2018 vindt u in de bijlage.

Bestanden met de extensie .pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld: Adobe Reader