Gemeente Info 28 maart 2018

Openbare raadsvergaderingen op 28 en 29 maart

U bent van harte welkom bij de openbare raadsvergadering op woensdag 28 maart om 19.30 uur en bij de openbare raadsvergadering op donderdag 29 maart om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Ballum. In de raadsvergadering van 28 maart nemen we afscheid van de vertrekkende raadsleden en in de raadsvergadering van 29 maart worden de nieuwe raadsleden geïnstalleerd. De vergaderingen kunt u ook beluisteren via de LOA.

Agenda en vergaderstukken 28 en 29 maart 2018

Uitslag gemeenteraadsverkiezing 2018

In een openbare zitting van het centraal stembureau op vrijdag 23 maart in het gemeentehuis is de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing van Ameland, gehouden op 21 maart 2018, vastgesteld. Daarmee is de uitslag definitief geworden.

Algemeen Belang Ameland: 2 zetels
Ameland '82: 2 zetels
CDA: 1 zetel
PvdA: 1 zetel
VVD: 1 zetel
AmelandEén: 5 zetels

Onderzoek watergebruik op Ameland

De gemeente Ameland heeft de ambitie om in 2020 zelfvoorzienend te zijn op gebied van energie en water. Op het gebied van energie gebeurt er al veel op het eiland. De uitdaging op zelfvoorzienend te zijn op watergebied is minder aanwezig. Toch willen we daar meer aan doen. Een aantal studenten van de Hogeschool Inholland Delft voert een opdracht voor de gemeente uit om Ameland te helpen zelfvoorzienend op het gebied van water te worden. Daarvoor hebben de studenten input van inwoners van Ameland nodig. We vragen uw medewerking bij het invullen van de enquête. Samen kunnen we het waterverbruik verminderen!

Bestanden met de extensie .pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld: Adobe Reader