Gemeente Info 28 juli 2021

Zomerreces gemeenteraad

De gemeenteraad is met reces van 20 juli tot en met 26 augustus. De raad wenst u een goede zomer toe. We zien u graag bij aanvang van het nieuwe vergaderseizoen. De eerstvolgende raadscommissievergadering is gepland op 6 september.

Verkeersbesluit venstertijden vrachtverkeer centrum Nes

Het centrum van Nes is een druk bezochte plek. De laatste jaren krijgt de gemeente Ameland steeds vaker klachten en opmerkingen over de bevoorrading in het centrum van Nes. Met name in de middaguren wordt het centrum druk bezocht en zorgt de aanwezigheid van een vrachtwagen al snel voor overlast en onveilige situaties. Het college van burgemeester en wethouders wil onveilige situaties voorkomen en overlast beperken en heeft besloten om venstertijden in te voeren voor het laden en lossen. Deze venstertijden gelden voor vrachtwagens in het centrum van Nes tussen 06.00 uur en 12.00 uur. Buiten deze tijden geldt een verbod voor vrachtwagens. Het beoogde effect van dit verkeersbesluit is een veilige en prettige leefomgeving voor inwoners en bezoekers van Nes. Op www.ameland.nl vindt u meer informatie over het verkeersbesluit en de zone in het centrum van Nes

Gemeente Info 28 juli 2021

De Gemeente Info van 28 juli 2021 is bijgevoegd.

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.