Gemeente Info 28 augustus 2019

Raadscommissievergaderingen op 2 september

U bent van harte welkom bij de openbare raadscommissievergadering op maandag 2 september om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Ballum. Na de openbare raadscommissievergadering vindt de openbare raadscommissievergadering Zorg plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Ballum. Beide vergaderingen kunt u bijwonen en rechtstreeks beluisteren via de LOA. De actuele agenda en de vergaderstukken van beide raadscommissievergaderingen vindt u in het Raadsinformatiesysteem.

Infoavond over de Nieuwe Stelp op 10 september

Op dinsdag 10 september om 19.30 uur is er bewonersavond over de Nieuwe Stelp in de Burgemeester Walda School in Nes. Tijdens deze avond presenteren de architecten de gebiedsvisie voor de omgeving van Ons Hol en peilen ze hoe de Amelanders hierover denken. De reacties zijn van belang voor behandeling van de gebiedsvisie in de raad, later dit jaar. Iedereen is van harte welkom!

Gemeente Info in bijlage

De Gemeente Info van 28 augustus 2019 is bijgevoegd.

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.