Gemeente Info 27 mei 2020

Inloopavond op 17 juni gaat niet door

De inloopavond met de raadsfracties op woensdag 17 juni komt te vervallen. Wilt u één of meerdere fracties spreken via telefoon (of e-mail)? Dan kunt u hiervoor een afspraak maken via de griffier via jmetz@ameland.nl of telefoonnummer (0519) 555 555.

Anderhalvemeter-economie op Ameland

Amelander ondernemers worden bijzonder zwaar geraakt door de landelijke corona-maatregelen. We zijn blij dat er op Ameland nog geen uitbraak van het virus is geweest. Maar de nood bij ondernemers is hoog. Het is in ieders belang dat de het toerisme en de economie op het eiland op een veilige en verantwoorde manier weer op gang komen. De economie gaat niet alleen over geld verdienen, maar ook over het in stand houden van de voorzieningen op het eiland. Waar mogelijk probeert de gemeente mee te denken in oplossingen voor ondernemers in de anderhalvemeter-economie. Denk aan tijdelijk afwijkend gebruik van groepsaccommodaties en tijdelijke verruiming van de terrassen en de sluitingstijden van de horeca. Lees hier het volledige bericht over de anderhalvemeter-economie op Ameland.

Coronavirus COVID-19

Het coronavirus COVID-19 houdt de hele wereld in zijn greep. Het bestrijden van de verspreiding van het coronavirus heeft consequenties voor iedereen. Ook op Ameland zijn de gevolgen merkbaar. De gemeente Ameland is voortdurend in overleg met de Veiligheidsregio Fryslân en met de andere Waddeneilanden over het coronavirus. Via de pagina Coronavirus op onze website en via social media informeren we inwoners, ondernemers en toeristen over de actuele en lokale situatie. Wilt u meer weten over het coronavirus en wat u kunt doen om te voorkomen dat u ziek wordt? Kijk dan voor informatie op: www.rijksoverheid.nl/coronavirus, www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden en www.ggdfryslan.nl/corona.

Gemeente Info 27 mei 2020

De Gemeente Info van 27 mei 2020 is bijgevoegd.

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.