Gemeente Info 26 september 2018

Raadscommissievergadering en extra raadsvergadering op 8 oktober

Op maandag 8 oktober om 19.30 uur vindt er een openbare raadscommissievergadering plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Ballum. Na afloop van de openbare raadscommissievergadering is er een extra openbare raadsvergadering. U bent van harte welkom bij beide vergaderingen. U kunt de vergaderingen ook rechtstreeks beluisteren via de LOA. Voor vragen kunt u contact opnemen met de griffier Jacqueline Metz via telefoonnummer (0519) 555 555 of jmetz@ameland.nl. Bij afwezigheid van de griffier kunt u contact opnemen via griffie@ameland.nl.

Agenda's en vergaderstukken 8 oktober 2018

Aanvullende vergoeding OV-chipkaart 2018 aanvragen

Studenten die recht hebben op een reisvoorziening op grond van de Wet Studiefinanciering kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de bootkosten van maximaal € 59,91 per jaar. De student ontvangt de vergoeding over het kalenderjaar 2018. Deze vergoeding kunt u nog tot 1 november aanvragen via het aanvraagformulier. Als bijlage dient u hierbij het bericht studiefinanciering van DUO in, waarop staat of en over welke periode het recht op het reisproduct bestaat. Dit bericht is nodig om vast te stellen of over geheel 2018 recht op het studentenreisproduct bestaat of over een kortere periode.

Inloopavond raadsfracties op 17 oktober

Iets bespreken met de raadsfracties? Dan bent u van harte welkom op de inloopavond op woensdag 17 oktober tussen 19.30 en 21.00 uur. Alle fracties van de politieke partijen van de gemeente Ameland zitten dan voor u klaar.

Bestanden met de extensie .pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld: Adobe Reader