Gemeente Info 26 juni 2019

Openbare raadscommissievergadering op 1 juli

U bent van harte welkom bij de openbare raadscommissievergadering op maandag 1 juli om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Ballum. De vergadering kunt u ook rechtstreeks beluisteren via de LOA.

Agenda en stukken 1 juli 2019

Profielschets burgemeester aangeboden aan Commissaris van de Koning

De gemeenteraad heeft op donderdag 20 juni de profielschets voor de vacature van de burgemeester van de gemeente Ameland vastgesteld. In een extra openbare raadsvergadering in het gemeentehuis in Ballum overhandigde de voorzitter van de vertrouwenscommissie, mevrouw Marinus, de vastgestelde profielschets aan de Commissaris van de Koning, de heer Brok. Met het aanbieden van de profielschets aan de Commissaris van de Koning is een belangrijke stap gezet in het proces om een nieuwe burgemeester te werven voor Ameland. Op donderdag 27 juni maakt de Provincie de vacature bekend in de Staatscourant. 

Gemeente Info in bijlage

De Gemeente Info van 26 juni 2019 is bijgevoegd.

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.