Gemeente Info 25 september 2019

Openbare raadscommissievergadering op 7 oktober

U bent van harte welkom bij de openbare raadscommissievergadering op maandag 7 oktober om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Ballum. De vergadering kunt u ook rechtstreeks beluisteren via de LOA. De agenda en de vergaderstukken vindt u in het Raadsinformatiesysteem.

Inloopavond raadsfracties op 16 oktober

Woensdag 16 oktober bent u van harte welkom bij de inloopavond van de fracties. Alle fracties van de politieke partijen van de gemeente Ameland zijn aanwezig. Wilt u één of meerdere fracties spreken? Dan kunt u tot uiterlijk dinsdag 15 oktober een afspraak maken bij de griffier via jmetz@ameland.nl of telefoonnummer (0519) 555 555.

Gemeente Info in bijlage

De Gemeente Info van 25 september 2019 is bijgevoegd.

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.