Gemeente info 25 juli 2018

Hierbij ontvangt u de wekelijkse nieuwsbrief van de gemeente Ameland. Met onder meer de volgende onderwerpen:

Aanmeldactie mantelzorgers

De gemeente Ameland waardeert het werk van mantelzorgers. Mantelzorgers zijn een grote steun voor mensen die hulp nodig hebben en een belangrijke aanvulling op professionele zorg. Er zijn veel mantelzorgers in onze gemeente, meer dan wij nu in beeld hebben. Daarom houden wij weer een aanmeldactie voor mantelzorgers. Mantelzorgers die zich nog niet eerder hebben aangemeld bij de gemeente en dit alsnog doen, ontvangen zo spoedig mogelijk een VVV-bon van €75,-.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Hollum- Jan Jacobsweg’ 

Burgemeester en wethouders van Ameland maken, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat de gemeenteraad van Ameland bij besluit van 25 juni 2018 het bestemmingsplan ‘Hollum- Jan Jacobsweg’ gewijzigd heeft vastgesteld.  

Deze en andere berichten treft u aan in het bijgevoegde PDF-bestand.

Bestanden met de extensie .pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld: Adobe Reader