Gemeente Info 25 augustus 2021

Hoe ervaart u de veiligheid en leefbaarheid in uw buurt?

I&O Research en het CBS doen onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie in Nederland. Heeft u hierover een brief ontvangen? Dan nodigen we u van harte uit om aan dit onderzoek mee te doen. Het veiligheidsbeleid van de gemeente wordt mede op basis van uw antwoorden bepaald, dus het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de moeite nemen de Veiligheidsmonitor in te vullen. Alvast dank voor uw moeite!

Gemeente Info 25 augustus 2021

In de bijlage vindt u de Gemeente Info van 25 augustus 2021.

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.