Gemeente Info 24 oktober 2018

Openbare raadsvergadering op 29 oktober

U bent van harte welkom bij de openbare raadsvergadering op maandag 29 oktober om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Ballum.

Agenda en vergaderstukken 29 oktober 2018

De vergadering kunt u rechtstreeks beluisteren via de LOA. Voor vragen kunt u contact opnemen met de griffier Jacqueline Metz via telefoonnummer (0519) 555 555 of jmetz@ameland.nl.

Openbare raadscommissievergadering 5 november vervalt

De raadscommissievergadering van maandag 5 november komt te vervallen.

Reconstructie betonfietspaden start eind november

De werkzaamheden aan de fietspaden van De Klonjes in Hollum, Het Westerpad in Nes en de Bureweg tussen Nes en Buren starten eind november. Aanvankelijk zouden de werkzaamheden eind oktober starten. Door onvoorziene omstandigheden heeft de aannemer besloten de werkzaamheden één maand uit te stellen. Het is noodzakelijk om de genoemde fietspaden vanaf eind november gedurende een maand af te sluiten. Fietsers worden omgeleid. De routes kunt u vinden op bebording langs de weg.

Gemeente Info 24 oktober 2018

De Gemeente Info met alle mededelingen van het college van burgemeester en wethouders aan de inwoners van Ameland is bijgevoegd als pdf.

Bestanden met de extensie .pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld: Adobe Reader