Gemeente Info 24 juni 2020

Openbare raadsvergadering op 29 juni

Op maandag 29 juni om 19.30 uur vergadert de gemeenteraad met beperkende maatregelen en zonder publiek. De vergadering kunt u volgen via de LOA. U kunt de website van de gemeente Ameland raadplegen voor actuele informatie over deze vergadering.

Agenda en vergaderstukken 29 juni 2020

Verkoop bouwkavels Foppedunenweg Buren

De gemeente Ameland heeft twee bouwkavels ter beschikking voor verkoop. De kavels zijn gelegen aan de Foppedunenweg in Buren op het perceel kadastraal bekend als gemeente Nes, sectie D, nummer 305 deels. Bekijk hier de bouwkavels.

Voor de uitgifte gelden de ‘Uitgifteregels woningbouwkavels en koopwoningen gemeente Ameland’ en voor de verkoop gelden de ‘Algemene voorwaarden verkoop woningbouwkavel of koopwoning gemeente Ameland’. Voor de bouwmogelijkheden kunt u het wijzigingsplan Buren, Foppedunenweg-Duinlandsweg, vastgesteld op 30 juli 2019 raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Inschrijven kan tot en met 10 juli 2020.

Gemeente Info 24 juni 2020

De Gemeente Info van 24 juni 2020 is bijgevoegd.

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.