Gemeente Info 24 februari 2021

Openbare raadscommissievergadering op 1 maart

Op maandag 1 maart om 19.30 uur vindt een openbare raadscommissievergadering plaats in het gemeentehuis in Ballum. Deze vergadering kunt u rechtstreeks volgen via de Lokale Omroep Ameland. De agenda en de vergaderstukken kunt u vinden in het raadsinformatiesysteem:

Agenda en vergaderstukken 1 maart 2021

Informatie over de Tweede Kamerverkiezing

Op woensdag 17 maart is de Tweede Kamerverkiezing. Ook in deze coronatijd zorgen we ervoor dat iedereen kan stemmen. Want elke stem telt. Daarom zijn er dit jaar extra mogelijkheden om uw stem uit te brengen. De gemeente Ameland heeft op www.ameland.nl/verkiezingen informatie verzameld over alles wat van belang is om te weten als u wilt gaan stemmen op Ameland. Onder meer de volgende onderwerpen komen op deze website aan bod:


Meer weten? Kijk dan ook eens op de landelijke website over de verkiezing: www.elkestemtelt.nl.

Gemeente Info 24 februari 2021

De Gemeente Info van 24 februari 2021 is bijgevoegd.

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.