Gemeente Info 23 september 2020

Openbare raadscommissievergadering op 12 oktober

De openbare raadscommissievergadering van maandag 5 oktober is verplaatst naar maandag 12 oktober om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. De agenda van deze vergadering wordt in de eerste week van oktober gepubliceerd op de Gemeente Info en op www.ameland.nl.

Geen inloopavonden met de raadsfracties in oktober en november

De inloopavonden van 14 oktober en 11 november komen te vervallen. Wilt u iets onder de aandacht van de raad brengen? Dan kunt u contact opnemen met de griffier via jmetz@ameland.nl of telefoonnummer (0519) 555 555.

Gemeente Info 23 september 2020

De Gemeente Info van 23 september 2020 is bijgevoegd.

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.