Gemeente Info 23 oktober 2019

28 oktober: Openbare raadsvergadering

U bent van harte welkom bij de openbare raadsvergadering op maandag 28 oktober om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Ballum. De vergadering kunt u ook rechtstreeks beluisteren via de LOA. De agenda en vergaderstukken kunt u vinden in het Raadsinformatiesysteem.

Informatieavond straat- en rioolwerkzaamheden Hollum op 29 oktober

De komende maanden wordt een klein deel ven de straten in Hollum opnieuw ingericht en bestraat. Het gaat om de Molenweg, de Jacob de Vriesstraat, het zuidelijk deel van de Hidde Dirk Katsstraat en een stukje Tjettepad. De wegverharding wordt vervangen voor nieuwe gebakken klinkers. Net als in het centrum van Nes wordt ook de riolering aangepakt; de straten krijgen een regenwaterinfiltratieriool, wat grote voordelen heeft voor het waterbeheer op het eiland. De werkzaamheden starten in november en zijn begin april afgerond. Voor omwonenden en geïnteresseerden organiseert de aannemer op dinsdag 29 oktober een informatieavond in Herberg De Zwaan. Iedereen is welkom. De aanvang is 20:00 uur.

Gemeente Info in bijlage

De Gemeente Info van 23 oktober 2019 is bijgevoegd.

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.