Gemeente Info 23 mei 2018

Openbare raadsvergadering

U bent van harte welkom bij de openbare raadsvergadering op maandag 28 mei in de raadzaal van het gemeentehuis in Ballum. De vergadering kunt u ook rechtstreeks beluisteren via de LOA. Na de raadsvergadering is er een openbare themabijeenkomst met Rijkwaterstaat.

Agenda en vergaderstukken 28 mei 2018

Subsidie aanvragen voor 1 juni

Bent u één van die instellingen die op grond van de Algemene Subsidieverordening en/of de Uitvoeringsregeling subsidie gemeente Ameland in aanmerking komt voor jaarlijkse subsidie voor 2019? Of voor subsidie van sport- en culturele evenementen voor 2018? Dan kunt u nog tot 1 juni 2018 een subsidieverzoek indienen. Meer informatie vindt u op onze website: Subsidie sport- en culturele evenementen

Nieuwsbrief ontvangen: ja of nee?

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking, Deze privacywet gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld emailadressen. Daarom willen wij u de volgende vraag stellen: Wilt u deze nieuwsbrief van de gemeente Ameland blijven ontvangen? Dan hoeft u niets te doen. Wilt u zich uitschrijven voor deze nieuwsbrief? Dan kunt u dit doen met behulp van uw inloggegevens op onze website of door een mail (o.v.v. uitschrijven nieuwsbrief en uw emailadres) te sturen naar info@ameland.nl.

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.