Gemeente Info 22 september 2021

Vacature Adjunct-directeur Realisatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ameland is voor de integrale aansturing van de clusters Beheer en Onderhoud en Klant Contact Centrum op zoek naar enthousiaste kandidaten voor de functie van Adjunct-directeur Realisatie (m/v) voor 36 uur per week. Solliciteren kan tot en met 10 oktober 2021 via Werken in Friesland.

Groenplan Ameland

De gemeenteraad van Ameland heeft op 19 juli 2021 besloten het groenplan ‘Ruimte voor waardevol groen’ vrij te geven voor inspraak. Het groenplan heeft betrekking op het onderhoud van het groen in de openbare ruimte op Ameland. Tot 15 oktober 2021 kunt u uw reactie op het groenplan mailen naar info@ameland.nl. Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum via telefoonnummer (0519) 555 555.

Gemeente Info 22 september 2021

De Gemeente Info van 22 september is bijgevoegd.

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.