Gemeente Info 22 juli 2020

Gemeentehuis open op afspraak

Wilt u het gemeentehuis bezoeken voor bijvoorbeeld het aanvragen van een nieuw identiteitsbewijs, voor het inzien van stukken die ter inzage liggen of om een andere reden? Maak dan van te voren telefonisch een afspraak bij het Klant Contact Centrum via telefoonnummer (0519) 555 555. Bij uw bezoek aan het gemeentehuis verzoeken we u anderhalve meter afstand te houden en aan de balie met pinpas te betalen.

Subsidieregeling Peuteropvang gemeente Ameland 2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 juli 2020 de Subsidieregeling Peuteropvang gemeente Ameland 2020 vastgesteld. Op grond van deze regeling kan een subsidie worden verstrekt aan de aanbieders van peuteropvang met voorschoolse educatie in de gemeente Ameland. De subsidie is bestemd voor de organisatie van de toegang tot en kwaliteit van de peuteropvang inclusief voorschoolse educatie conform de aangescherpte (kwaliteits)criteria. De Subsidieregeling Peuteropvang gemeente Ameland 2020 treedt in werking op 23 juli 2020. De ‘Nadere regels subsidie Peuteropvang Ameland 2018’ komen hiermee te vervallen. U vindt de nieuwe subsidieregeling op www.overheid.nl/lokale_wet_en_regelgeving. Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum via telefoonnummer (0519) 555 555.

Gemeente Info 22 juli 2020

De Gemeente Info van 22 juli 2020 is bijgevoegd.

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.