Gemeente Info 21 juli 2021

Verkoop bouwkavels in Ballum

De gemeente Ameland heeft vier bouwkavels ter beschikking voor verkoop. De kavels zijn gelegen aan de Smitteweg in Ballum. De oppervlakten variëren van 249 vierkante meter tot 416 vierkante meter. Heeft u belangstelling en voldoet u aan de inschrijfvoorwaarden? Dan kunt u zich tot en met vrijdag 13 augustus 2021 voor één of meerdere kavels inschrijven. Voor de exacte locaties, de inschrijfvoorwaarden en meer informatie verwijzen we u graag naar www.ameland.nl/wonen.

IMF-subsidie voor achttien projecten op de Friese Waddeneilanden

Via het Iepen Mienskipsfûns (IMF) verstrekt de provincie Fryslân subsidie aan achttien initiatieven vanuit de mienskip. In totaal gaat er ruim € 266.328,- naar leefbaarheidsprojecten op de Friese Waddeneilanden.

In de derde openstelling kunt u weer subsidie aanvragen. De aanvraagperiode loopt van 6 september tot en met 30 september 2021. Voorwaarde is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid. Sinds kort kunt u ook ideeën indienen die een nieuw proces of product op het eiland brengen. Kijk voor meer informatie en inspirerende projecten op www.streekwurk.frl/imf.

Gemeente Info 21 juli 2021

De Gemeente Info van 21 juli 2021 is bijgevoegd.

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.