Gemeente Info 21 augustus 2019

Geen inloopavond op 11 september

De inloopavond met de raadsfracties van woensdag 11 september komt te vervallen. De eerstvolgende inloopavond staat gepland op woensdag 16 oktober.

Aankondiging: 18 september verder praten over bereikbaarheid Ameland

U bent van harte uitgenodigd voor de tweede (en voorlopig laatste) bewonersavond over de langetermijnvisie op woensdag 18 september om 19.30 uur in Ons Hol in Hollum. Het belooft een interessante avond te worden: Rijkswaterstaat presenteert de kansrijke opties die de afgelopen maanden in samenspraak met de provincie en de betrokken gemeenten zijn ontwikkeld.

Rijkswaterstaat, provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân en gemeente Ameland ontwikkelen samen een visie op de bereikbaarheid van Ameland op de lange termijn. De inzet is een duurzame, betrouwbare en toekomstbestendige verbinding tussen Ameland en de vaste wal. Input van de Amelanders, de belangrijkste gebruikers van de huidige veerverbinding, is daarbij onmisbaar.

Gemeente Info in bijlage

De Gemeente Info van 21 augustus 2019 vindt u in de bijlage.

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.