Gemeente Info 20 februari 2019

Openbare raadsvergadering op 25 februari

U bent van harte welkom bij de openbare raadsvergadering op maandag 25 februari om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Ballum. De vergadering kunt u ook rechtstreeks beluisteren via de LOA.

Agenda en vergaderstukken 25 februari 2019

Nieuw raadsinformatiesysteem

De gemeente Ameland werkt met een nieuw raadsinformatiesysteem op www.ameland.nl voor het delen van de agenda en vergaderstukken van de Gemeenteraad, de Raadscommissie en de Commissie Zorg. Als burger kunt u via dit raadsinformatiesysteem op de hoogte blijven van de raads- en commissievergaderingen. Via de link Raadsinformatiesysteem klikt u de datum van een vergadering aan om inzage te verkrijgen in de agenda en de vergaderstukken. De vergaderstukken worden doorgaans tien dagen vóór de datum van de vergadering in de kalender geplaatst. Dezelfde informatie kunt u ook via een app bekijken.

Gemeente Info in bijlage

De Gemeente Info van 20 februari 2019 is bijgevoegd.

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.