Gemeente Info 2 januari 2019

Openbare raadscommissievergadering

U bent van harte welkom bij de openbare raadscommissievergadering op maandag 7 januari om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Ballum. De vergadering kunt u ook rechtstreeks beluisteren via de LOA.

Agenda en vergaderstukken 7 januari 2019

Inloopavonden raadsfracties op afspraak

Iedere maand is er op een woensdagavond een inloopavond van de raadsfracties in het gemeentehuis in Ballum. Deze inloopavonden zijn met ingang van 2019 op afspraak. Dit om te voorkomen dat er lange wachttijden zijn alvorens u een fractie kunt spreken. De inloopavonden worden van te voren aangekondigd op de Gemeente Info. Uiterlijk de dag voor de inloopavond kunt u een afspraak maken met één of meerdere fracties bij de griffier via jmetz@ameland.nl of telefoonnummer (0519) 555 555.

Gemeente Info in bijlage

De Gemeente Info van 2 januari 2019 is bijgevoegd.

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.