Gemeente Info 19 september 2018

Informatieavond werkzaamheden dorpskern Nes op 10 oktober

De komende twee winters wordt er flink gewerkt in het centrum van Nes. In twee fases wordt het dorpscentrum aangepakt. ‘Revitalisatie omgevingskwaliteit dorpscentrum Nes’ heet het project officieel. Begin november gaat het van start.

Eerder konden inwoners en ondernemers van Nes en andere geïnteresseerden al meedenken en meepraten over de plannen. De opmerkingen en ideeën die toen zijn geuit, zijn zo mogelijk verwerkt in het uiteindelijke plan. Nu het definitieve plan klaar is en de uitvoering begint, is het tijd voor een nieuwe bijeenkomst. Op woensdag 10 oktober praat de gemeente Ameland u graag bij over de werkzaamheden, de planning en eventuele overlast. Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom in Hotel Hofker.

Inloopavond raadsfracties

Woensdag 17 oktober tussen 19.30 en 21.00 uur bent u van harte welkom op de inloopavond van de fracties. U kunt zich van 19.30 tot 19.45 uur melden. Alle fracties van de politieke partijen van de gemeente Ameland zijn aanwezig. Voor meer informatie kunt u terecht bij de griffie via telefoonnummer (0519) 555 555 of info@ameland.nl.

Bestanden met de extensie .pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld: Adobe Reader