Gemeente info 18 maart 2020

Naar aanleiding van de recent getroffen maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus vindt u in deze email aanvullingen op de informatie die in de Gemeente Info van 18 maart 2020 is opgenomen. Voor de actuele informatie over het coronavirus verwijzen we u naar onze website en onze social media.

Informatie over het nieuwe coronavirus

Het coronavirus houdt veel mensen bezig. Allerlei organisaties werken samen om verspreiding van het virus te beperken. De gemeente Ameland volgt de richtlijnen van de landelijke overheid en verzoekt iedereen met klem om dit ook te doen. De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn als volgt:

  • Was uw handen regelmatig met water en zeep
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden
  • Blijf thuis als u verkoudheidsklachten of koorts krijgt en mijd sociaal contact

De actuele informatie vindt u op de websites van de Rijksoverheid, GGD Fryslân en het RIVM:

Heeft u vragen over het coronavirus? Neem dan contact op met het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid 0800-1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur).

Lees meer op onze pagina over het coronavirus. Deze pagina op onze website wordt dagelijks bijgewerkt.

Bericht van burgemeester Leo Pieter Stoel aan alle Amelanders: "Laten wij elkaar steunen"

Beste inwoners en bezoekers van Ameland,

Allemaal zijn we de afgelopen dagen geconfronteerd met berichten en besluiten als gevolg van het coronavirus. Maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, hebben steeds verdergaande gevolgen, ook voor Ameland. Van ons allen wordt flexibiliteit, incasseringsvermogen en improvisatie verwacht om verstandige dingen te doen. Met elkaar moeten we door deze periode heen. Lees verder

Oproep burgemeesters Waddeneilanden aan gasten: "Blijf voorlopig zoveel mogelijk thuis"

De burgemeesters van de Waddeneilanden roepen potentiële gasten op de komende weken zoveel mogelijk thuis te blijven. Alle horeca is immers gesloten, het gezamenlijk reizen op de boot wordt afgeraden en de medische voorzieningen op de eilanden moeten niet onnodig op de proef worden gesteld. Lees verder

Gemeentehuis geopend op afspraak

Vanwege het coronavirus hebben wij onze dienstverlening in het gemeentehuis aangepast. We werken alleen nog op afspraak. Als het mogelijk is, vragen wij u om een bezoek aan het gemeentehuis uit te stellen tot na 6 april. Is contact met een medewerker van het gemeentehuis noodzakelijk? Maak dan van te voren een afspraak via (0519) 555 555. Ook als u twijfelt of een afspraak wel of niet door gaat, kunt u contact met ons opnemen. Verder verzoeken wij u aan de balie met pinpas te betalen. Via onze website kunt u ook bepaalde zaken zelf regelen.

Openbare raadsvergadering op 23 maart

Op maandag 23 maart vindt er om 19.30 uur een openbare raadsvergadering (zonder publiek) plaats in het gemeentehuis in Ballum. Vanwege het coronavirus is het niet mogelijk om deze vergadering bij te wonen. U kunt de vergadering wel rechtstreeks volgen via de LOA. De agenda en de vergaderstukken vindt u in het raadsinformatiesysteem.

Informatie over het coronavirus voor ondernemers en werkgevers

Werkgevers en ondernemers kunnen bij verschillende instanties terecht voor informatie, hulp en financiële steun. Met dit overzicht van regelingen en instanties helpen wij u graag op weg.

Gemeente Info in bijlage

De Gemeente Info van 18 maart 2020 is bijgevoegd.

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.