Gemeente Info 18 december 2019

Beëdiging en installatie kroonbenoemde burgemeester op 16 januari

In een bijzondere raadsvergadering op donderdag 16 januari wordt de heer Leo Pieter Stoel door Commissaris der Koning de heer A.A.M. Brok beëdigd en door de raad geïnstalleerd als burgemeester van Ameland. De bijzondere raadsvergadering vindt plaats in de Burgemeester Walda School, Ballumerweg 24 in Nes. We nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. De raadsvergadering begint om 14.00 uur; inloop vanaf 13.30 uur.

Tijdens de aansluitende receptie, vanaf 15.30 uur, bent u van harte welkom in de Burgemeester Walda School om de heer Stoel en zijn echtgenote persoonlijk te feliciteren.

Raadscommissievergadering 6 januari komt te vervallen

De raadscommissievergadering van maandag 6 januari komt te vervallen. De raadsvergadering van maandag 27 januari gaat wel door. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffier via jmetz@ameland.nl of telefoonnummer (0519) 555 555.

Gemeente Info in bijlage

De Gemeente Info van 18 december 2019 is bijgevoegd.

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.