Gemeente Info 17 februari 2021

17 maart: Tweede Kamerverkiezingen

Op woensdag 17 maart worden de leden van de Tweede Kamer gekozen. Uw stem en de stemmen van de andere kiezers bepalen welke 150 Nederlanders na de verkiezing in de Tweede Kamer komen. Door het coronavirus gaat de verkiezing anders dan voorgaande jaren. Om het risico op verspreiding van het coronavirus tijdens deze verkiezing zo klein mogelijk te maken, is een reeks maatregelen genomen. Ook zijn bij deze verkiezing extra mogelijkheden om te stemmen. Op 15 en 16 maart is het mogelijk om vervroegd uw stem uit te brengen in het stembureau in het gemeentehuis in Ballum. Dit is vooral voor kiezers die als gevolg van het coronavirus tot de risicogroepen behoren. Mensen van 70 jaar en ouder kunnen ook per brief stemmen. Zij ontvangen hierover informatie per post.

Heeft u vragen over de Tweede Kamerverkiezing? Neem dan contact op via telefoonnummer (0519) 555 555 of via burgerzaken@ameland.nl. Meer informatie over de Tweede Kamerverkiezing vindt u op www.ameland.nl/verkiezingen en www.elkestemtelt.nl

Bezoek gemeentehuis alleen op afspraak

Wilt u het gemeentehuis in Ballum bezoeken voor het aanvragen van een nieuw identiteitsbewijs, voor het inzien van stukken of om een andere reden? Maak dan van te voren telefonisch een afspraak bij het Klant Contact Centrum via telefoonnummer (0519) 555 555. Houd anderhalve meter afstand en draag een mondkapje bij uw bezoek aan het gemeentehuis. Vriendelijk dank voor uw medewerking!

Gemeente Info 17 februari 2021

De Gemeente Info van 17 februari 2021 is bijgevoegd.

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.