Gemeente Info 16 januari 2019

Bedankt strandopruimers!

In een gezamenlijke bedankadvertentie in een aantal dagbladen bedanken de burgemeesters van de vijf Waddeneilanden iedereen die heeft geholpen de rommel na de containerramp met de MSC Zoe op te ruimen. Ook via de Gemeente Info wil het college van burgemeester en wethouders graag alle Amelanders en gasten die zich – op welke wijze dan ook - hebben ingezet voor het inperken van de milieuschade heel hartelijk bedanken. Zonder hun geweldige inzet had de schade aan de natuur nog veel groter kunnen zijn.

Via www.ameland.nl, twitter en facebook blijven we u informeren over belangrijk nieuws naar aanleiding van de overboord geslagen containers en over eventuele opruimacties op Ameland.

Planning werkzaamheden centrum Nes iets gewijzigd

Aannemer Schagen Infra meldt dat de Reeweg tot aan de DA-drogist klaar is. De planning van de werkzaamheden wordt iets gewijzigd. De aannemer maakt nu eerst de Torenstraat klaar. Ook de Rixt van Doniastraat wordt de komende weken aangepakt. Bewoners moeten rekening houden met beperkte bereikbaarheid. Ook de kruising bij de Spar-supermarkt in Nes wordt opgebroken. De Spar is daardoor met de auto beperkt bereikbaar. In de omgevingsapp Dorpscentrum Nes vindt u actuele informatie over de reconstructiewerkzaamheden. Heeft u vragen? Kom dan op maandag tussen 11.00 en 12.00 uur langs op het inloopspreekuur in de bouwkeet op de parkeerplaats aan het Verdekspad of neem contact op met de aannemer via telefoonnummer 038-4771741 of ameland@schageninfra.nl.

Gemeente Info in bijlage

De Gemeente Info van 16 januari 2019 is bijgevoegd.

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.