Gemeente Info 14 maart 2018

Gemeenteraadsverkiezing en raadgevend referendum op 21 maart

Eenmaal in de vier jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. Volgende week, op woensdag 21 maart,  is het weer zover. Op dezelfde dag houden we in Nederland ook een raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv). U mag op 21 maart dus wellicht twee keer stemmen. Gaat u naar de stembus? Vergeet dan niet uw identiteitsbewijs en stempas(sen) mee te nemen. Meer weten over de gemeenteraadsverkiezing of het referendum op Ameland? Kijk dan op www.ameland.nl/verkiezing2018

Volmacht 

Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te stemmen voor de gemeenteraadsverkiezing, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen. Op de achterzijde van de stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen.  De kiezer die voor u gaat stemmen, moet ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u aan de voorzitter laten zien. Voor deze verkiezing geldt dat een geldig identiteitsbewijs maximaal vijf jaar verlopen mag zijn.

Voor het referendum kunt u ook iemand machtigen die niet in de gemeente Ameland woont, maar wel een stempas heeft ontvangen voor deze stemming. De hiervoor benodigde formulieren kunt u afhalen in het gemeentehuis in Ballum. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 16 maart door de gemeente zijn ontvangen.

Stempas kwijt?

Bent u uw stempas kwijt? Dan kunt u uiterlijk dinsdag 20 maart tot 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen in het gemeentehuis in Ballum.  Als u dan alsnog uw ‘oude’ stempas terugvindt, dan kunt u daarmee niet stemmen. Dat kan alleen met de nieuwe stempas. Bel voor meer informatie naar telefoonnummer (0519) 555 555.

Brainstormavond duurzame energie uitgesteld

De charrette die gepland was voor aanstaande vrijdag 16 maart (zoals is aangekondigd op de Gemeente Info) gaat niet door. Dat laten de organisatoren, de Amelander Dorpsbelangen en de Hanzehogeschool weten. De discussie- en brainstormbijeenkomst wordt verplaatst naar een andere datum en een ander tijdstip. Veel belangstellenden gaven namelijk aan dat de aanvangstijd en de duur van de sessie niet passen in hun volle agenda.

De charrette was gepland als vervolg op de bijeenkomsten in de vier dorpen, afgelopen najaar. Voor het vroege begintijdstip (16:00 uur) op de vrijdagmiddag was gekozen om extra tijd te hebben voor een intensieve gedachtewisseling, waarbij deze keer de energievoorziening van het hele eiland aan bod zou komen. Dat gesprek wordt de komende tijd alsnog gevoerd. De dorpsbelangen komen binnenkort met een nieuwe datum. Wilt u persoonlijk uitgenodigd worden? Stuur dan een mail naar duurzaamameland@ameland.nl.

Bestanden met de extensie .pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld: Adobe Reader