Gemeente Info 13 januari 2021

Geen inloopavonden raadsfracties in januari en februari

De geplande inloopavonden van 20 januari en 10 februari komen te vervallen. Wilt u iets onder de aandacht van de raad brengen? Dan kunt u contact opnemen met de griffier via jmetz@ameland.nl of telefoonnummer (0519) 555 555.

Stembureauleden gezocht voor 17 maart

Voor de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 17 maart 2021 zijn wij op zoek naar meerdere enthousiaste leden voor de stembureaus op Ameland. Iedereen van 18 jaar en ouder kan zich aanmelden als lid van het stembureau. De taken die u uitvoert zijn afhankelijk van de functie die u op het stembureau vervult. Als stembureaulid ontvangt u een vergoeding. Bekijk hier de oproep met nadere informatie. Heeft u interesse? Neem dan vóór woensdag 27 januari contact op met Pedro Kooiker van team Burgerzaken via telefoonnummer (0519) 555 555.

Gemeente Info 13 januari 2021

De Gemeente Info van 13 januari 2021 is bijgevoegd.

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.