Gemeente Info 11 september 2019

Openbare raadsvergadering op 16 september

U bent van harte welkom bij de openbare raadsvergadering op maandag 16 september om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Ballum. De vergadering kunt u rechtstreeks beluisteren via de LOA. De agenda en vergaderstukken vindt u in het Raadsinformatiesysteem.

18 september: Discussieavond bereikbaarheid Ameland

De tweede discussieavond over de langetermijnvisie op de bereikbaarheid van Ameland is op woensdag 18 september. Rijkswaterstaat presenteert op deze avond de kansrijke opties die de afgelopen maanden samen met de provincie en de gemeenten zijn ontwikkeld. Hierbij is onder meer de input verwerkt van de eerste inwonersavond in april in de BWS. Na de presentatie kunt u verder spreken over de gepresenteerde opties. Eind dit jaar worden de kansrijke opties uitgewerkt in een advies aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 18 september om 19.30 uur in Ons Hol in Hollum. U bent van harte uitgenodigd.

Gemeente Info in bijlage

De Gemeente Info van 11 september 2019 is bijgevoegd.

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.