Gemeente Info 11 november 2020

Bezoek aan het gemeentehuis op afspraak

Wilt u het gemeentehuis bezoeken voor bijvoorbeeld het aanvragen van een nieuw identiteitsbewijs of voor het inzien van stukken? Maak dan van te voren telefonisch een afspraak bij het Klant Contact Centrum via telefoonnummer (0519) 555 555. Bij uw bezoek aan het gemeentehuis verzoeken we u anderhalve meter afstand te houden en aan de balie met pinpas te betalen. In het gemeentehuis geldt een dringend advies voor medewerkers en bezoekers voor het dragen van een mondkapje.

Vult u de vragenlijst in over vervoer op Ameland?

Hoe ziet het vervoer op Ameland over 10 jaar eruit? Voor de gemeente Ameland is het van belang dat we inzicht krijgen over hoe de eilander over 10 jaar het vervoer op Ameland wil hebben. Gaan we met zijn allen fietsen? Of is er behoefte aan meer autowegen? Hoe gaan we om met auto’s van bezoekers? Wat betekent de toename aan vrachtverkeer voor de leefbaarheid? Ervaart u drukte of overlast door het aantal auto’s? Hoe vaak gaat u naar de vaste wal? Met de informatie die u aanlevert, zijn wij in staat om een heldere Vervoersvisie 2030 op te stellen. Wilt u ons hiermee helpen? Het duurt ongeveer 10 tot 15 minuten om de vragenlijst in te vullen en u helpt de gemeente om u als inwoner van Ameland beter van dienst te zijn en te vertegenwoordigen. Bij voorbaat dank!

Denkt u mee over de ouderenzorg thuis op Ameland?

Studenten van de Hanzehogeschool Groningen doen in opdracht van de gemeente Ameland onderzoek naar de toekomst van ouderenzorg in de thuissituatie op Ameland. Door de vergrijzing neemt de druk op de ouderenzorg in de toekomst fors toe. Daarom is het van groot belang om te kijken naar manieren hoe de ouderenzorg in de thuissituatie in combinatie met de zorg in het nieuw te bouwen verpleegcentrum toekomstbestendig kan worden vorm gegeven. Wat zijn de behoeften voor de ouderenzorg en huisvesting? Waar liggen knelpunten? Wat zou beter kunnen? We vragen inwoners van Ameland graag mee te denken. We stellen het op prijs als u uw mening wilt geven via de enquête of een interview.

Gemeente Info 11 november 2020

De Gemeente Info van 11 november 2020 is bijgevoegd.

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.