Gemeente Info 11 maart 2020

Theo Faber en Piet IJnsen benoemd tot wethouders

Ameland heeft weer een voltallig college. In een extra raadsvergadering benoemde de gemeenteraad van Ameland op maandag 9 maart de heren Theo Faber en Piet IJnsen tot wethouders van de gemeente Ameland.

In dezelfde vergadering had procesbegeleider Jan Wibiër eerst een toelichting gegeven op het proces dat leidde tot de nieuwe coalitie. Daarna werden de geloofsbrieven van de beide wethouderskandidaten onderzocht, werden zij benoembaar bevonden en werd over hun benoeming gestemd. Er waren geen tegenstemmen en één blanco stem. Vervolgens vond de benoeming plaats. Beide wethouders waren al eerder in deze functie actief op Ameland.

Buren geeft Energie: ingevulde vragenlijsten welkom

Twee weken geleden ging de actie Buren geeft Energie vliegend van start. In zeer korte tijd legden vrijwilligers en studenten vrijwel alle woningen vast met de warmtebeeldcamera. De week daarvoor waren de bijbehorende vragenlijsten al verspreid in het dorp. Een groot aantal is inmiddels ingevuld retour. Invullen kan ook online: op www.menti.com met de cijfercode 91 26 78.

Gemeente Info in bijlage

De Gemeente Info van 11 maart 2020 is bijgevoegd.

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.