Gemeente Info 11 juli 2018

Aanmeldactie mantelzorgers van start

De gemeente Ameland waardeert het werk van mantelzorgers. Mantelzorgers zijn een grote steun voor mensen die hulp nodig hebben en een belangrijke aanvulling op professionele zorg. Er zijn veel mantelzorgers in onze gemeente, meer dan wij nu in beeld hebben. Daarom houden wij weer een aanmeldactie voor mantelzorgers. Mantelzorgers die zich nog niet eerder hebben aangemeld bij de gemeente en dit voor woensdag 25 juli doen, ontvangen uiterlijk begin augustus een VVV-bon van €75,-. Woont u in de gemeente Ameland en bent u een mantelzorger die langdurig onbetaalde zorg verleent aan een ander? Dan kunt u zich aanmelden via het formulier.

Preventie- en handhavingsplan alcohol vastgesteld

De raad heeft op 25 juni 2018 het Preventie- en handhavingsplan alcohol, De Friese Waddeneilanden 2018-2021 vastgesteld. Het plan heeft betrekking op de uitvoering van de toezicht op en handhaving van de voorschriften uit de Drank- en Horecawet. Het plan treedt in werking op 1 juli 2018. Wilt u meer weten over het Preventie-en handhavingsplan alcohol? Neem dan contact op via telefoonnummer (0519) 555 555.

Bestanden met de extensie .pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld: Adobe Reader