Gemeente Info 11 december 2019

Openbare raadsvergadering op 16 december

U bent van harte welkom bij de openbare raadsvergadering op maandag 16 december om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Ballum. De vergadering kunt u ook rechtstreeks beluisteren via de LOA. De agenda en vergaderstukken vindt u in het Raadsinformatiesysteem op onze website. Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de griffier via telefoonnummer (0519) 555 555 of jmetz@ameland.nl.

Praat mee over de Agenda voor het Waddengebied

Hoe gaan we de komende decennia om met de bescherming én ontwikkeling van het Waddengebied? Die vraag staat centraal in de Agenda voor het Waddengebied (voorheen: Gebiedsagenda Wadden 2050). Rijk, provincies, gemeenten, natuurorganisaties en andere bij het gebied betrokken partijen werken samen aan dit document, dat ook van invloed is op Ameland. Een concept van de Agenda is gereed, maar voor de definitieve versie kan nog input worden geleverd. Op dinsdag 17 december houden we hierover een informatieavond om 19.30 uur in Hotel Hofker in Nes. U bent van harte welkom!

Gemeente Info in bijlage

De Gemeente Info van 11 december 2019 is bijgevoegd.

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.