Gemeente Info 10 maart 2021

Informatie over de Tweede Kamerverkiezing

Volgende week, op woensdag 17 maart, is de Tweede Kamerverkiezing. Ook in deze coronatijd zorgen we ervoor dat iedereen kan stemmen. Want elke stem telt. Daarom zijn er dit jaar extra mogelijkheden om uw stem uit te brengen. De gemeente Ameland heeft op www.ameland.nl/verkiezingen informatie verzameld over alles wat van belang is om te weten als u wilt gaan stemmen op Ameland. Onder meer de volgende onderwerpen komen op deze website aan bod:


Meer weten? Kijk dan ook eens op de landelijke website over de verkiezing: www.elkestemtelt.nl.

Anderhalvemeter-economie op Ameland

Net als afgelopen seizoen wil het college in verband met de coronacrisis ruimte bieden aan groepsverblijven en horecabedrijven. Groepsverblijven mogen hun bedrijf gebruiken voor ‘losse’ verhuur, bijvoorbeeld kamerverhuur of bed-and-breakfast. Daarnaast mogen groepsverblijven hun speelterrein gebruiken voor het plaatsen van kampeermiddelen. Horecabedrijven mogen tijdelijk hun terras uitbreiden buiten de normaal vergunde situatie. Het college heeft twee beleidsregels vastgesteld die hieronder bekend worden gemaakt. De maatregelen passen binnen de uitgangspunten van het college om een gastvrije gemeente te zijn, waarbij uitvoering wordt gegeven aan de anderhalvemeter-economie. De veiligheid voor onze gasten en onze inwoners staat daarbij voorop. Meer informatie over deze beleidsregels vindt u op www.ameland.nl.

Gemeente Info 10 maart 2021

De Gemeente Info van 10 maart 2021 is bijgevoegd.

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.