Gemeente Info 10 juli 2019

Openbare raadsvergadering op 15 juli

U bent van harte welkom bij de openbare raadsvergadering op maandag 15 juli om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Ballum. De vergadering kunt u ook rechtstreeks beluisteren via de LOA.

Agenda en vergaderstukken 15 juli 2019

Rookverbod en kampvuren Ameland

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 juli 2019 besloten om een rookverbod in te stellen voor de periode 1 mei tot en met 14 september. Het is namelijk niet wenselijk dat er gerookt wordt in natuurgebieden. In het algemeen geldt dat in natuurgebieden met bos, heide, en/of gras(duinen) de kans op natuurbrand toeneemt bij droog weer. Een natuurbrand kan zich in droge periodes zeer snel en onvoorspelbaar ontwikkelen/uitbreiden, maar ook bij minder droge periodes is het risico hoger dan in andere gebieden. De laatste jaren komt het steeds vaker voor dat de Veiligheidsregio fase 2 (extra alert) afkondigt voor natuurbrandrisico. Met het instellen van een structureel rookverbod voor een langere periode hoeft er niet telkens een afweging te worden gemaakt over het wel of niet instellen van een rookverbod.

Het is ook verboden om in de openlucht afvalstoffen te verbranden of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben. Dit wordt ook wel het stookverbod genoemd.

Gemeente Info in bijlage

De Gemeente Info van 10 juli 2019 is bijgevoegd.

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.